hissə

hissə
is. <ər.>
1. Tamın bölündüyü parçalardan hər biri; qisim. Binanın bir hissəsi. Çayın aşağı hissəsi. – Şirvan Şimali Azərbaycanın bir hissəsidir. M. S. O.. <Kiçikbəyim> günün müəyyən hissəsində şəhərin ətrafını dolanırdı. . Ç.. – Mən ki sənəm, mən ki sənəm; tanımadın? Dəfn olunmuş bir hissənəm; tanımadın? M. Araz. // Bölünən bir şeydən hərəyə düşən pay. Hərə öz hissəsini götürdü. Onun hissəsini ayırıb verin.
2. Vahid, tam bir sistemin (orqanizmin, mexanizmin və s.) tərkib elementlərini təşkil edən şeylərdən hər biri. Ehtiyat hissələri. Maşın hissələri. – Şofer . . motorun əvəz edilməsi lazım gələn hissəsini alıb gətirmək üçün getmiş, təsadüfən oradan keçən başqa bir maşınla geri qayıtmışdı. S. H.. Çatışmayan və yaxud düzəldilməyi vacib olan bəzi hissələr Keşlədə hazırlanırdı. H. Seyidbəyli. // Hər hansı əsərin üzvi parçası, qismi, fəsli. Romandan bir hissə. Sonatanın son hissəsi. – <Seymur> rəssamlıq məktəbinə gəlib, birbaş tədris hissə müdirinin otağına girdi. H. Seyidbəyli.
3. Əlahiddə qoşun vahidi. Aviasiya hissəsi. Tank hissəsi. Hissə komandiri. – Doğrudur, bir dəfə Rüstəm kişi ayağından yaralandı, lakin sağalıb yenə hissəsinə qayıtdı. M. İ.. İstehkam hissələrinin əlində kifayət qədər vəsait olmurdu. M. C.. hissə-hissə sif. və zərf Tam, bütöv halda deyil, hissələrə ayrılmış halda; hissələrlə, tikə-tikə. Tarlanı hissə-hissə şumlamaq. Romanı hissə-hissə çap etmək. – Qoşun hissə-hissə olub istirahət edirdi. S. R.. Heç şey hissə-hissə ölümə təslim olan bir bədəni yaşada bilməyəcəkdi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • HISS — ist eine deutsche Folkrock Polka Band aus Stuttgart, die seit 1995 besteht und seitdem über 1000 Konzerte gespielt (Stand 1/2008) sowie diverse Fernsehauftritte und Radiofeatures absolviert hat. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2… …   Deutsch Wikipedia

 • Hiss — ist ein deutschsprachiger Familienname, der auch in der Schreibweise Hiß vorkommt. Folgende Personen sind Träger dieses Namens: Alger Hiss (1904 1996), US amerikanischer Rechtsanwalt und Regierungsbeamter, wurde der Spionage verdächtigt Anna Hiss …   Deutsch Wikipedia

 • Hiss — may refer to: * An onomatopoeia for a type of noise comparable to white noise, such as the release of air brakes, or a noise made by snakes. * Tape hiss, high frequency noise present on analogue magnetic tape recordings * Electronic circuit hiss …   Wikipedia

 • Hiss — Hiss, n. 1. A prolonged sound like that letter s, made by forcing out the breath between the tongue and teeth, esp. as a token of disapprobation or contempt. [1913 Webster] Hiss implies audible friction of breath consonants. H. Sweet. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hiss — [hıs] v [Date: 1300 1400; Origin: From the sound] 1.) [I and T] to say something in a loud whisper ▪ Get out! she hissed furiously. hiss at ▪ She hissed at me to be quiet. 2.) to make a noise which sounds like ssss ▪ The cat backed away, hissing …   Dictionary of contemporary English

 • Hiss — Hiss, v. t. 1. To condemn or express contempt for by hissing. [1913 Webster] If the tag rag people did not clap him and hiss him, according as he pleased and displeased them. Shak. [1913 Webster] Malcolm. What is the newest grief? Ros. That of an …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hiss — hiss·able; hiss·er; hiss·ing·ly; hiss; …   English syllables

 • hiss´er — hiss «hihs», verb, noun. –v.i. 1. to make a sound like ss: »Air or steam rushing out of a small opening hisses. Geese and snakes hiss. 2. to show disapproval or scorn by hissing: »Thou art disgraced and hissed at (Jeremy Taylor). –v.t. 1. to show …   Useful english dictionary

 • Hiss — (h[i^]s). v. i. [imp. & p. p. {Hissed} (h[i^]st); p. pr. & vb. n. {Hissing}.] [AS. hysian; prob. of imitative origin; cf. LG. hissen, OD. hisschen.] 1. To make with the mouth a prolonged sound like that of the letter s, by driving the breath… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hiss — [n] buzzing sound; jeer boo, Bronx cheer*, buzz, catcall, contempt, derision, hoot, sibilance, sibilation; concepts 278,595 hiss [v] make buzzing sound; ridicule blow, boo, catcall, condemn, damn, decry, deride, disapprove, hoot, jeer, mock, rasp …   New thesaurus

 • hissən — ə. hiss etibarilə, hiss ilə, duyğu ilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”